Înființarea Centrului de Formare Profesională prin inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare, așa cum sunt ele definite în OG nr. 129/200 privind formarea profesională a adulților s-a realizat prin hotărârea Judecătoriei Reșița, Județul Caraș-Severin la data de 01 octombrie 2003.

Având o bază materială adecvată, CAR este în măsură să efectueze cursuri de inițiere, calificare, perfecționare, specializare și recalificare a adulților la cererea agenților economici interesați dar și la cererea persoanelor fizice interesate de perfecționare și/sau calificare/recalificare într-o nouă meserie.


.